Close

Zaslání STL dat


  Napište jméno zákazníka / laboratoře:

  Napište jméno pacienta:

  Vyberte materiál:

  Vyberte barvu:

  Vyberte druh:

  Vložte STL Data:

  Napište další poznámky a požadavky:

  Zaslání informací (v případě, že zasíláte modely)


   Napište jméno pacienta:

   Vyberte materiál:

   Vyberte barvu:

   Vyberte druh:

   Modely zašlete na adresu: Kpt. Jaroše 2876, 39003 Tábor

   Napište další poznámky a požadavky: