Close

V laboratoři používáme moderní pece na keramiku značky Ivoclar VIVADENT, které jsou známé svou spolehlivostí a stabilitou při vypalování keramických materiálů. Veškeré vypalovací procedury probíhají ve vakuu pomocí výkonných vakuových pump. Vypalovací komora se u toho typu pecí přiklápí na vypalovaný objekt, který nezajíždí do komory, jako ve většině konkurenčních vypalovacích pecí, což zajišťuje maximální stabilitu objektu.

 

 

 

  • Programat EP3010 – je presovací pec, určená primárně ke zhotovování lithiumdisilátových hmot, v našem portfoliu se jedná o materiál Ivoclar VIVADENT E.max press. Pec umožňuje i veškeré potřebné funkce pro pálení keramiky.
  • Programat P510 – nejmodernější pec na pálení keramických materiálů, kterě v sobě kombinuje nejmodernější technologie a moderní design. Díky QTK2 technologii je dosahováno rychlejších a lepších výsledků pálení, zvyšuje se spolehlivost procesu výroby keramických prací a zabraňuje se nesourodosti kvality dané odlišnou velikostí pálených předmětů a průběhem uzavírání. Disponuje infračervenou technologií, která urychluje proces pálení až o 20 procent a zlepšuje výsledky pálení. Velikost nebo počet náhrad v komoře pro pálení je přitom vedlejší. Nová kamera zaznamenávající teplo automaticky řídí proces předsoušení a uzavírání.
  • Programat P300 – pec pro vypalování keramických hmot, vhodná na menší rekonstrukce díky absenci infračerveného senzoru pro korekci vysoušení vypalovaného objektu.

Stránky výrobce: https://www.ivoclarvivadent.cz/cs/productcategories/fixni-protetika-laboratore/process/