Close

Klasické snímatelné náhrady z PMMA (polymethymetakrylát) zhotovujeme metodou polymerace (tlakem a varem). Těsto smíchaného polymeru (prášek) a monomeru (tekutina) se vloží do sádrové formy v mosazné kyvetě a pod vysokým tlakem slisuje a upevní do třmenu. Následně se vaří ve vodě po dobu až tří hodin v polymerátoru, který přesně kopíruje polymerační křivku. Většina volných monomerů se tímto uvolní.

  • Celkové protézy
  • Částečné protézy
  • Kombinované protézy
  • Hybridní protézy
  • Zubní protézy podporované implantáty

Triplex HOT (Ivoclar Vivadent) – pro polymeraci varem a tlakem

Triplex COLD (Ivoclar Vivadent) – polymerace teplem a tlakem – určený především pro rychlé opravy snímatelných náhrad

odkaz na výrobce:

https://www.ivoclarvivadent.com/en/p/all/products/removable-denture-prosthetics/materials-for-dentures/sr-triplex-hot

https://www.ivoclarvivadent.com/en/p/all/products/removable-denture-prosthetics/materials-for-dentures/sr-triplex-cold

vyhovuje normě ISO EN 20795-1