Close

Polymerátor s polymerizační křivkou určenou pro snímatelné náhrady.

Lze „vařit“ až 12 kyvet najednou, proces trvá 2,5 hodiny, aby byl výsledkem perfektně zpolymerovaný PMMA s minimem volných zbytkových monomerů.

Totální snímatelné náhrady zhotovujeme klasickou metodou kyvetování do sádry, lisováním pod vysokým tlakem v pneumatickém lisu a následnou polymerací dle křivky.